Tel. +39 011 9588274

241 ECOPROP

Cerneală semi-lucioasă și perfect omogenă; lipsit de floculații. Aderă la multe suporturi de origine celulozică: acetat de celuloză în foi, carton, polistiren (atenție la alegerea diluanților), PETG, metacrilat, Compact Disk, aluminiu pre-vopsit etc. Special formulat pentru a adera la poliolefine cu o tensiune superficială minimă de 39 DIN: polietilen și polipropilenă, polionda, priplack, U.V. Aderarea la suporturile poliolefinice este maximă dacă suportul este tratat cu tratament cu coronă, flacără, plasmatică sau alte tratamente concepute pentru a ridica tensiunea la valori mai mari de 39 DIN. Catalizatori și grunduri specifice pentru fiecare aplicație.

Cerneală pe bază de rășini celulozice selectate de cea mai bună calitate. Toate componentele din 241 ECOPROP respectă regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice și actualizările și rezumările aferente. 241 ECOPROP respectă standardul ISO EN 71/9 privind prezența solvenților periculoși. Aplicarea standardului ISO EN 71-3 2013 Categoria III - Materiale razuite, în vigoare din 20 iulie 2013 și EN 71-9, implică efectuarea a 19 analize de control asupra prezenței efective a metalelor grele în preparat. Analizele sunt publicate în condițiile exprimate în declarație. Consultați laboratorul Quasar pentru detaliile necesare.

 

fișă tehnică pdf

 

Go to top